Abonnementsbetingelser

Aftalens indgåelse

Når du køber adgang til ydelser på MentorWeb.dk indgår du aftale med Mentorweb.dk drevet af Medieforeningen 2001 CVR-nr. 34766835, Helletoften 14, 5800 Nyborg, tlf. 53 13 26 70,

e-mail:info@mentorweb.dk.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen via e-mail.

Du skal være minimum 18 år for at handle på/kunne tegne abonnement på MentorWeb.dk og du skal have fast bopæl i Danmark.

På Mentorweb.dk kan du købe kurser(fysisk fremmøde), coaching, online kurser, webinar samt undervisningsmaterialer i form af: Pdf til download, link til videoadgang og bøger som fremsendes via pakkepost.

Abonnement / enkeltstående transaktioner

Flere af vores kurser købes ved at tegne abonnement til MentorWeb.dk

Kurser/foredrag med fysisk fremmøde og undervisningsmateriale som fremsendes kan købes via enkeltstående trensaktioner. Det fremgår af produktbeskrivelsen og indkøbsvognen inden endeligt køb på hver enkelt vare, om der er tale om abonnement eller enkeltstående transaktion. Mindstepris for perioden oplyses under købet.

Specifikke detaljer vil desuden fremgå af ordrebekræftelsen.

Abonnement

Dit abonnement på MentorWeb.dk fornyes automatisk, indtil du vælger at opsige det (se opsigelsesbetingelser nedenfor). Når du tegner et abonnement på MentorWeb.dk, indgår du en betalingsaftale med Medieforeningen 2001, hvorved du accepterer, at Medieforeningen 2001 løbende trækker et beløb svarende til prisen for det valgte abonnement fra det kredit- eller betalingskort, som du har tilknyttet abonnementet.

Af praktiske årsager er et månedsabonnement fastsat til 30 dage, et kvartalsabonnement til 90 dage, halvårsabonnement til 180 dage og et årsabonnement til 365 dage.

Visse webinarer og undervisningsvideoer vil af rettighedsmæssige årsager kun være tilgængelige på tjenesten i en begrænset periode.

Udvalgte programmer kan downloades til offline brug.

 

Betaling

Alle priser er i danske kroner og er inklusiv Moms (DKK).

Du skal betale for adgangen til ydelser på MentorWeb.dk hele aftaleperioden. Medieforeningen 2001 yder ingen refusion ved manglende eller delvis brug af MentorWeb.dk. Se i øvrigt reglerne for fortrydelsesret nedenfor.

Visa/Dankort, Visa, Visa Electron og Mastercard udstedt af en bank i Danmark, kan benyttes til betaling. Det er desuden muligt at betale via MobilePay bankoverførsel ved enkeltstående transaktioner. Online betaling via PensoPay.

Ved abonnementsbetaling er du selv ansvarlig for at give Medieforeningen2001 besked, såfremt du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på info@mentorweb.dk.

Fortrydelsesret

Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til dit køb af abonnement på MentorWeb.dk. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse altså fra du afgiver din bestilling på MentorWeb.dk til den udløber 14 dage efter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke har startet den første afspilning af ydelsen på Mentorweb.dk, da du ved at tage abonnementet i brug giver afkald på fortrydelsesretten. Med din bestilling af produkt på MentorWeb.dk har du udtrykkeligt samtykket til og anerkendt, at fortrydelsesretten bortfalder, når benyttelsen af abonnementet påbegyndes.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen – i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Medieforeningen 2001 Helletoften 14, 5800 Nyborg til KundeserviceMentorWeb eller via e-mail til info@mentorweb.dk.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:

– Brugernavn

– E-mail adresse

– Ordrenummer

– Mobilnummer oplyst ved oprettelsen

 

Parternes forpligtigelser

Medieforeningen 2001 er forpligtet til at levere ydelser via MentorWeb.dk, så længe abonnementsaftalen er i kraft.

Dit abonnement er knyttet til dit brugernavn og er personligt for dig.

Du må ikke udsende indholdet fra MentorWeb.dk offentligt, og du må ikke kopiere eller distribuere indholdet fra MentorWeb.dk. Hvis Medieforeningen 2001 konstaterer eller har mistanke om, at du kopierer indhold fra MentorWeb.dk eller deler brugeradgangen, kan Medieforeningen 2001 uden varsel afskære din adgang til at benytte MentorWeb.dk. Medieforeningen 2001 forbeholder sig ret til at iværksætte retsforfølgning af krænkelsen.

Ændring af indhold, vilkår og priser

Medieforeningen 2001 kan til enhver tid ændre indholdet af MentorWeb.dk. Ved mindre justeringer vil disse blive varslet, når du besøger MentorWeb.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på en af følgende måder:

  • Når du besøger MentorWeb.dk
  • Den e-mailadresse, du har oplyst

Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

 

Medieforeningen 2001 kan løbende ændre abonnementspriserne bl.a. som følge af øgede program- og distributionsomkostninger. Ved prisændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på en af følgende måder:

  • Når du besøger MentorWeb.dk
  • Den e-mailadresse, du har oplyst

Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden.

 

Medieforeningen kan løbende ændre og tilrette MentorWeb.dk brugerbetingelser. Mindre justeringer vil blive varslet når du besøger Mentorweb.dk.Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på en af følgende måder:

  • Når du besøger MentorWeb.dk
  • Den e-mailadresse, du har oplyst

Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

 

Ophør

Hvis du ønsker at opsige et abonnement, som er betalt med et betalingskort, skal du gøre dette i en utvetydig skriftlig erklæring til Medieforeningen 2001 Helletoften 14, 5800 Nyborg til KundeserviceMentorWeb eller e-mail til info@mentorweb.dk.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:

– Brugernavn

– E-mail adresse

– Ordrenummer

– Mobilnummer oplyst ved oprettelsen

Måneds- og kvartals- og halvårsabonnementer kan opsiges senest 2 bankdage før abonnementsperioden udløber. Hvis abonnementet ikke opsiges, fornyes det automatisk og løber til og med udgangen af den efterfølgende abonnementsperiode. Hvis et abonnement opsiges i en betalingsperiode, fortsætter adgangen til tjenesten indtil betalingsperioden udløber og abonnementet fornyes ikke.

Årsabonnementer kan opsiges med 30 dages varsel, når der er gået 12 måneder efter aftalens indgåelse.

Senest opdateret den 17-12-2019