Forretningsbetingelser

Handelsbetingelser for Medieforeningen2001

Medieforeningen2001
Helletoften 14
5800 Nyborg
TLF: +45 53 13 26 70
CVR: 34766835

e-mail:info@mentorweb.dk Kontor & produktion: Lindholm Havnevej 29, 5800 Nyborg

Generelt

Medieforeningen2001 stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på http://mentorweb.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Medieforeningen2001.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Medieforeningen2001 og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Medieforeningen2001 vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Medieforeningen2001.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

På Mentorweb.dk kan du købe kurser(fysisk fremmøde), coaching, online kurser, webinar samt undervisningsmaterialer i form af: Pdf til download, link til videoadgang og bøger som fremsendes via pakkepost

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Medieforeningen2001’s tjenester bestemt ved bestilling.

Abonnement / enkeltstående transaktioner

Flere af vores kurser købes ved at tegne abonnement til MentorWeb.dk

Kurser/foredrag med fysisk fremmøde og undervisningsmateriale som fremsendes kan købes via enkeltstående trensaktioner. Det fremgår af produktbeskrivelsen og indkøbsvognen inden endeligt køb på hver enkelt vare, om der er tale om abonnement eller enkeltstående transaktion. Mindstepris for perioden oplyses under købet.

Afvikling, ændring og aflysning Coauting og kurser med personlig fremmøde

Medieforeningen2001 har ret til, senest 24 timer inden aftalt tidspunkt for levering af den bestilte/købte ydelse, at ændre tidspunktet for leveringen heraf. Sådanne ændringer sker undtagelsesvist, men såfremt en ændring er nødvendiggjort, vil en alternativ leveringsdato/tid snarest muligt blive fastlagt af Medieforeningen2001. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af allerede betalte beløb.

Medieforeningen2001 har ret til at aflyse købte ydelser mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som allerede er indbetalt for aflyste ydelser.

Du er selv ansvarlig for at møde, ringe op eller logge på til de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse, samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Medieforeningen2001 fraskriver sig ethvert ansvar i denne forbindelse. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal sendes skriftligt til info@MentorWeb.dk

 

 

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Abonnement

Dit abonnement på MentorWeb.dk fornyes automatisk, indtil du vælger at opsige det (se opsigelsesbetingelser nedenfor). Når du tegner et abonnement på MentorWeb.dk, indgår du en betalingsaftale med Medieforeningen 2001, hvorved du accepterer, at Medieforeningen 2001 løbende trækker et beløb svarende til prisen for det valgte abonnement fra det kredit- eller betalingskort, som du har tilknyttet abonnementet.

Af praktiske årsager er et månedsabonnement fastsat til 30 dage, et kvartalsabonnement til 90 dage, halvårsabonnement til 180 dage og et årsabonnement til 365 dage.

Visse webinarer og undervisningsvideoer vil af rettighedsmæssige årsager kun være tilgængelige på tjenesten i en begrænset periode.

Udvalgte programmer kan downloades til offline brug.

 

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Medieforeningen2001 samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Medieforeningen2001 tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

 

Alle priser er i danske kroner og er inklusiv Moms (DKK).

Du skal betale for adgangen til ydelser på MentorWeb.dk hele aftaleperioden. Medieforeningen 2001 yder ingen refusion ved manglende eller delvis brug af MentorWeb.dk. Se i øvrigt reglerne for fortrydelsesret nedenfor.

Visa/Dankort, Visa, Visa Electron og Mastercard udstedt af en bank i Danmark, kan benyttes til betaling. Det er desuden muligt at betale via MobilePay bankoverførsel ved enkeltstående transaktioner. Online betaling via PensoPay.

Ved abonnementsbetaling er du selv ansvarlig for at give Medieforeningen2001 besked, såfremt du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på info@mentorweb.dk.

Tilpasninger og ændringer

Medieforeningen2001 forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

 

Ændring af indhold, vilkår og priser

Medieforeningen 2001 kan til enhver tid ændre indholdet af MentorWeb.dk. Ved mindre justeringer vil disse blive varslet, når du besøger MentorWeb.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på en af følgende måder:

  • Når du besøger MentorWeb.dk
  • Den e-mailadresse, du har oplyst

Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

 

Medieforeningen 2001 kan løbende ændre abonnementspriserne bl.a. som følge af øgede program- og distributionsomkostninger. Ved prisændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på en af følgende måder:

  • Når du besøger MentorWeb.dk
  • Den e-mailadresse, du har oplyst

Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden.

 

Medieforeningen kan løbende ændre og tilrette MentorWeb.dk brugerbetingelser. Mindre justeringer vil blive varslet når du besøger Mentorweb.dk.Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på en af følgende måder:

  • Når du besøger MentorWeb.dk
  • Den e-mailadresse, du har oplyst

Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

 

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten. Hvis du ønsker at opsige et abonnement, som er betalt med et betalingskort, skal du gøre dette i en utvetydig skriftlig erklæring til Medieforeningen 2001 Helletoften 14, 5800 Nyborg til KundeserviceMentorWeb eller e-mail til info@mentorweb.dk.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:

– Brugernavn

– E-mail adresse

– Ordrenummer

– Mobilnummer oplyst ved oprettelsen

Måneds- og kvartals- og halvårsabonnementer kan opsiges senest 2 bankdage før abonnementsperioden udløber. Hvis abonnementet ikke opsiges, fornyes det automatisk og løber til og med udgangen af den efterfølgende abonnementsperiode. Hvis et abonnement opsiges i en betalingsperiode, fortsætter adgangen til tjenesten indtil betalingsperioden udløber og abonnementet fornyes ikke.

Årsabonnementer kan opsiges med 30 dages varsel, når der er gået 12 måneder efter aftalens indgåelse.

Betaling

Medieforeningen2001 modtager online betalinger med Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online, Visa Electron. Online betaling via PensoPay.

Det er desuden muligt at betale via MobilePay bankoverførsel ved enkeltstående transaktioner.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Medieforeningen2001 benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Levering

Leveringstiden for din ordre er 5-7 hverdage.

Medieforeningen2001 afsender varer med følgende: PostNord – Valgfrit udleveringssted

Fragten bliver beregnet ud fra vægt.

Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt “uden omdeling” eller “med omdeling”.

Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og hjem til dig.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til dit køb af abonnement på MentorWeb.dk. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse altså fra du afgiver din bestilling på MentorWeb.dk til den udløber 14 dage efter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke har startet den første afspilning af ydelsen på Mentorweb.dk, da du ved at tage abonnementet i brug giver afkald på fortrydelsesretten. Med din bestilling af produkt på MentorWeb.dk har du udtrykkeligt samtykket til og anerkendt, at fortrydelsesretten bortfalder, når benyttelsen af abonnementet påbegyndes.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen – i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Medieforeningen 2001 Helletoften 14, 5800 Nyborg til KundeserviceMentorWeb eller via e-mail til info@mentorweb.dk.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:

– Brugernavn

– E-mail adresse

– Ordrenummer

– Mobilnummer oplyst ved oprettelsen

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Medieforeningen2001 at vurdere varens stand.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Medieforeningen2001 i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Medieforeningen2001 dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Medieforeningen2001
Helletoften 14
5800 Nyborg
TLF: +45 53 13 26 70

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Medieforeningen2001, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Medieforeningen2001 og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Medieforeningen2001 har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Medieforeningen2001 er: Peder Andersen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Medieforeningen2001 har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@mentorweb.dk.

Cookies
På http://mentorweb.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

 

Datapolitik

Medieforeningen2001 indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens/Persondataforordningens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart. Medieforeningen2001 vil opbevare persondata så længe forretningsforholdet til køber består. Hvor påkrævet i henhold til ufravigelig lovgivning og forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt, har du ret til at få adgang til, korrigere, forhøre sig om, eller modsætte sig behandling af dine persondata. Du kan rette henvendelse herom på info@mentorweb.dk.

 

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Medieforeningen2001 info@mentorweb.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Svendborg som første instans.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

 

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: info@mentorweb.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

Senest opdateret den 17-12-2019