Privatlivspolitik

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Brug af personoplysninger

Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved deltagelse i en undersøgelse m.v. Her kan der fx indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

I forbindelse med dit køb indsamles udelukkende data, der skal bruges for at kunne levere, fakturere og komme kontakt med dig ifbm. købet – se nederst på siden om forretningsbetingelser.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos MentorWeb.dk, skal du rette henvendelse på info@MentorWeb.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven – se nederst på siden om forretningsbetingelser.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på sikre servere med begrænset adgang, som er placeret i overvågede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Du afgiver dog dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Skulle der ske databrud – det være sig internt eller eksternt – vil MentorWeb.dk jf. Justitsministeriets bestemmelser kontakte myndigheder og indberette til Datatilsynet.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke- se nederst på siden om forretningsbetingelser.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Email

Hvad bruger vi dine oplysninger til?
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, accepterer du, at vi bruger din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud, konkurrencer, tips og gode råd og andet markedsføringsmateriale. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails om vores forretning eller om vores nyhedsbrev. Derudover anvender vi de indsamlede mailadresser i oftest anonymiseret form til markedsføring.

Til udsendelse af e-mails bruger vi platformen MailChimp

MailChimp: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 

Dataindsamling via tredjepartsværktøjer til annoncering og statistikformål

Som en del af retargeting og annoncering betjener vi os af services fra tredjepart, som indsætter cookies i din browser. Det drejer sig herved om de følgende udbydere:

Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/dk/policies/technologies/ads/

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza,
Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale.

PERSONDATAPOLITIK

For at der kan indgåes købsaftale med MentorWeb.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

• Adresse/Leveringsadresse
• Telefonnummer

• E-mail adresse til faktura
• Navn på kontaktperson
• Telefonnummer på kontaktperson
• E-mail adresse på kontaktperson

Vi foretager registreringen af jeres personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til jer og for at kunne rette henvendelse til jer, hvis der skulle opstå situationer hvor vi har brug for at komme i kontakt med jer. Disse oplysninger registreres på vores server og kan slettes hvis kontoen ikke har været aktiv i 5 år. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af jeres udtrykkelige samtykke via godkendelse af vores handelsbetingelser, således at I er informeret om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Kun administrative medarbejdere har adgang til personoplysninger. De dataansvarlige på MentorWeb.dk er alle ansat ved Medieforeningen2001. Oplysninger afgivet til MentorWeb.dk videregives eller sælges ikke videre til tredjemand, og der registreres aldrig personfølsomme oplysninger. Som kunde på MentorWeb.dk har I altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. I har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om jer. Disse rettigheder har I efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Mentorweb.dk via e-mail: info@MentorWeb.dk.

Senest opdateret den 12-12-2019